Prírodné zdroje

V tejto časti budú poskytnuté informácie o využívaní prírodných zdrojov. Prezentované budú najvýznamnejšie prírodné zdroje z celosvetového hľadiska a tiež prírodné zdroje na Slovensku. Poskytnuté budú informácie aj o tzv. alternatívnych zdrojoch energie, o výhodách a nevýhodách ich využívania.

Čitateľ sa dozvie aj základné informácie o ochrane prírodných zdrojov z hľadiska platnej legislatívy.

Poskytnuté informácie sú určené predovšetkým pre žiakov a študentom na doplnenie vedomostí z príbuzných predmetov (geografia, biológia...), príp. aj učiteľom všetkých stupňov škôl, ale aj každému so záujmom o problematiku ochrany prírody.

Monografie