Sorpcia priemyselných organických látok v pôdach a sedimentoch

Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský, Veronika Tatarková

Sorpcia priemyselných organických látok v pôdach a sedimentoch (Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský, Veronika Tatarková, 2011)

Cieľom monografie je poskytnúť podrobný prehľad o zložitosti sorpčných procesov a ich význame pre distribúciu syntetických organických látok v bio-abiotických zložkách prírodného prostredia. Informácie o sorpčných procesoch človekom vyrábaných organických látok v pôdach a sedimentoch, ktoré sú uvádzané v knihe, sú autormi zosumarizované a logicky rozčlenené do viacerých kapitol a pokrývajú nielen výsledky výskumu svetových bádateľov, ale aj výsledky získané autormi.