PRESKÚŠAJTE SA

Nasledujúce testy slúžia na preverenie znalostí študentov I. ročníka bakalárskeho študijného programu „Environmentalistika“.