Ochrana prírody (a krajiny)

V tejto časti budú poskytnuté informácie o ochrane prírody a krajiny. Budú vysvetlené základné pojmy ochrany prírody a krajiny a čitateľ sa tiež dozvie niečo o histórii ochrany prírody. Dôležitou súčasťou ochrany prírody je jej právny rámec, preto bude stručne prezentovaná aj príslušná legislatíva z tejto oblasti. Poskytnuté budú informácie aj o druhová a územnej ochrane a o chránené častiach prírody a krajiny tak ako ich vyčleňuje príslušná legislatíva.

Poskytnuté informácie sú určené predovšetkým pre žiakov a študentom na doplnenie vedomostí z príbuzných predmetov (geografia, biológia...), príp. aj učiteľom všetkých stupňov škôl, ale aj každému so záujmom o problematiku ochrany prírody.

Prezentácie

Prezentácie s ozvučením

Monografie