Ekosozológia

Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Ochrana prírody je pomerne mladý odbor, ktorý využíva základné poznatky z biológie a ekológie a aplikuje ich na možnosti a potreby ľudskej spoločnosti. Ochrana prírody a krajiny je verejným záujmom. Príroda i krajina sú súčasťou národného bohatstva a na ich stave priamo či nepriamo závisí tiež naša ekonomická, ale aj kultúrna úroveň. Najúčinnejším prostriedkom ochrany biotopov či druhov je územná ochrana prostredníctvom vyhlasovania chránených území. V územnej a druhovej ochrane ide predovšetkým o zachovanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu biotopov, druhov a častí krajiny zahrnutých do národnej sústavy chránených častí prírody a sústavy NATURA 2000. Ochranou prírody na ekologickom základe sa zaoberá ekosozológia.

Vývoj ochrany prírody má v súčasnosti rýchly trend, neustále sa intenzifikuje. Všetky legislatívne a terminologické záležitosti sú aktualizované. V najbližšej budúcnosti však má prejsť ochrana prírody legislatívnymi zmenami, ktoré nie je možné v tejto publikácii uviesť. V dohľadnej dobe má vyjsť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, preto je potrebné sledovať relevantné internetové stránky uvedené aj v tejto publikácii.

Publikácia je určená študentom univerzít, pracovníkom vo vede a výskume, prípadne aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a mimovládnym organizáciám.

Na stiahnutie: Monografia (.pdf)