Využitie technickej mikrobiológie v kvasnom a potravinárskom priemysle

Slavomír Čerňanský, Miloslav Khun

Využitie technickej mikrobiológie v kvasnom a potravinárskom priemysle (Slavomír Čerňanský, Miloslav Khun, 2011)

Cieľom monografie je charakterizovať základné postupy pri výrobe liehu, destilátov, vína, piva a syrov. Autori kladú veľký dôraz na význam mikroorganizmov pri výrobe jednotlivých produktov, a to nielen mikroorganizmov prospešných, ale aj mikrobiálnych druhov, ktoré sú pri výrobe liehu, piva, vína a syrov nežiaduce.