Rizikové látky a environmentálne hazardy

Eva Chmielewská, Zoltán Bedrna

Rizikové látky a environmentálne hazardy (Eva Chmielewská, Zoltán Bedrna, 2007)

Publikácia by mala slúžiť nielen všetkým študentom environmentálne zameraných odborov na univerzitách, ale aj študentom stredných škôl, učiteľom a širokej verejnosti, ktorá sa zaujíma o životné prostredie a problémy, ktoré v ňom vznikajú vplyvom antropogénnej činnosti. Základné okruhy, ktorým sa publikácia venuje sú: (1) Bioindikácie a monitoring; (2) Človek a zdravie; (3) Odpady; (4) Cyklické premeny a obeh biogénnych prvkov v prírode; (5) Fyzikálne poškodenie pôd, ich ochrana a úprava; (6) Chemická intoxikácia pôd a ich asanácia; (7) Biologické znehodnotenie pôd a ich ozdravenie. Publikácia podáva zrozumiteľnou formou podstatu jednotlivých problémov, ich dopad na životné prostredie a niektoré príklady ich riešenia.

Keďže autormi publikácie sú dlhoroční pedagogický pracovníci Univerzity Komenského, je podaná veľmi zrozumiteľnou a pútavou formou aj pre verejnosť, ktorá v tejto oblasti nemá odborné znalosti.