Geneticky modifikované rastliny a ich využitie

Agáta Fargašová, Vít Fargaš

Geneticky modifikované rastliny a ich využitie (Agáta Fargašová, Vít Fargaš, 2011)

Predkladaná monografia je vedecko-populárnou prácou, ktorá je určená ako pre širokú verejnosť tak aj pre študentov, ktorý si chcú rozšíriť svoj obzor a poznať výhody aj riziká súvisiace s genetickými manipuláciami. Monografia „Geneticky modifikované rastliny a ich využitie“ je prvou zo série interaktívnych monografií, ktoré sa budú zameriavať na geneticky modifikované organizmy predovšetkým z pohľadu ich výhod a rizík. Publikácia vychádza výlučne ako elektronický dokument ponúkaný ku všeobecnému verejnému použitiu a sú v nej použité práce mnohých akademických, výskumných a pedagogických pracovníkov, ako aj dokumenty a správy organizácií, ktoré sú prístupné a zverejnené v elektronickej forme na internete alebo vo forme tlačených publikácií. Publikácia sa podrobne nevenuje genetike, postupom a technológiám, ktoré sa pri príprave geneticky modifikovaných organizmov používajú. Opisuje len všeobecne základné princípy a mechanizmy ich prípravy, ktoré bližšie charakterizujú zložitosť procesu ich tvorby a v hrubých rysoch poukazujú na možné riziká, súvisiace s ich používaním a uvoľňovaním do prostredia. Ťažiskovými témami monografie je charakterizácia a využitie jednotlivých druhov a typov geneticky modifikovaných plodín, ich ekonomická prospešnosť a riziká pre životné prostredie, ako aj rozloha, na ktorej sa tieto plodiny pestujú celosvetovo, v Európe aj u nás vrátane socio-ekonomických a environmentálnych aspektov. V závere sú zhrnuté aj ekonomické problémy súvisiace s geneticky modifikovanými osivami a z neho sa rozmáhajúci trh s geneticky modifikovanými potravinami. Záver monografie uvádza vyhliadky do budúcnosti a hospodárske a ekonomické dopady 15 ročného pestovania geneticky modifikovaných plodín.