Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora

Vít Bojňanský, Agáta Fargašová

Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora (Vít Bojňanský, Agáta Fargašová, 2007)

Publikácia „Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora“ je celosvetovo unikátnou publikáciou, ktorá uvádza popisy 4768 ako pôvodných tak aj pestovaných a inváznych rastlinných druhov, ktoré sa vyskytujú v Karpatskej oblasti. Počet druhov v Karpatskej oblasti, ktorá sa rozprestiera na území 9 štátov, sa odhaduje na viac ako 7 000 a ich popisu a systematickému zaradeniu sa venovali vedecko-výskumné kolektívy viacerých krajín. Žiadna z dosiaľ vydaných prác, týkajúcich sa flóry a druhovej rozmanitosti tejto oblasti, však nezamerala svoju pozornosť na semená. Hoci existujú publikácie s kresbami semien určitých oblastí či štátov, žiadna sa nezameriava na väčšie až veľké horstvá a k ním priľahlé územia.

Publikácia vydaná v anglickom jazyku zahraničným nakladateľstvom Springer svojou umeleckou prezentáciou poskytuje záujemcovi ako vizuálnu tak aj textovú formu súčasne, čo je v tejto oblasti ojedinelé. Spája v sebe detailný popis semien jednotlivých rastlinných druhov a zároveň aj ich názorné kresby. Okrem popisu semien je v texte ku každému rastlinnému druhy stručne uvedený aj habitát rastliny a lokalita jej výskytu. Publikácia obsahuje okrem charakteristiky zámerovej oblasti aj výkladový slovník doplnený obrazovým slovníkom, čo značne uľahčuje predstavu o popisovanom tvare a povrchu semien. Text uvádza aj veľkosti semien jednotlivých druhov, register botanických záhrad, ktoré autorom pomohli pri kompletizácii ich vlastnej zbierky semien, a záver tvorí index latinských názvom všetkých rastlinných druhov vrátane synonym.

Dielo je celosvetovo unikátne ako svojim rozsahom, tak aj šírkou obsiahnutej oblasti, ktorej sa autori venovali a je zaujímavé a užitočné z hľadiska systematického pre všetky botanické záhrady a univerzity s katedrami botaniky a ochrany rastlín, poľnohospodárske výskumné a kontrolné inštitúcie orientované na rastlinnú výrobu, šľachtenie, patológiu a ochranu rastlín, pre všetky rastlinné génobanky, archeologické inštitúcie, verejné knižnice, vzdelávacie inštitúcie a policajné inštitúcie zamerané na odhaľovanie kriminality.