Krst publikácií a konferencia 2012 (Martinský les pri Senci)

Dňa 20.11.2012 v mestskom múzeu v Senci sa konal slávnostný krst dvoch publikácií dotýkajúcich sa Martinského lesa pri Senci, ktorý organizovala Katedra ekosozológie a fyziotaktiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou seneckého múzea:

Na toto milé podujatie nadväzovalo aj malé kolokvium, pojednávajúce o stave a perspektívach Martinského lesa ako významného refúgia teplomilných dúbrav. Čestným hosťom oboch udalostí bol profesor Ian Spellerberg z Lincoln University New Zealand.

Fotogaléria

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky a prof. Spellerberg (zľava Dr. Bohuš, Prof. Fargašová, Mgr. Masarovič, Dr. Doričová, prof. Spellerberg, doc. Fedor, Mgr. Žáková, Dr. Ružičková, Dr. Nevřelová, Dr. Molnárová)
Auditórium
Čestný hosť podujatia prof. Spellerberg
Dr. Pišút
Dr. Nevřelová
Dr. Ružičková
Dr. Vidlička
Krst publikácií (zľava prof. Spellerberg, doc. Fedor, primátor mesta Senec Ing. Kvál a viceprimátorka p. Nemcová)
Mgr. Žáková

Zborník (Úvod a tiráž)