Kontakt

RNDr. Martina Doričová, PhD.
Katedra ekosozológie a fyziotaktiky
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B2
842 15 Bratislava IV
tel.č. +421260296425
kkbioba@gmail.com