Vzdelaj sa o svojom životnom prostredí

Pre koho

  • pedagógov základných, stredných a vysokých škôl
  • študentov všetkých foriem štúdia
  • širokú verejnosť zaujímajúcu sa o problémy prostredia, v ktorom žijú a s ktorým sú v kontakte

Čo

Na stránkach tohto portálu nájdete materiály týkajúce sa rôznych tém životného prostredia. Tieto témy sú delené do piatich sekcií:

Okrem nich sú na portáli prístupné aj vybrané študentské práce, publikácie a testy v sekciách a podstránka krajskej komisie biologickej olympiády V rámci všetkých sekcií budú ponúkané rôzne typy materiálov - od študentských prác, prezentacií, článkov až po testy z daných oblastí.

Kto

Na tvorbe obsahu sa podieľa Katedra environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.